Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

Dusiaaa
07:35
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
Dusiaaa
07:34
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath "Szkalny klosz"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaevuszka evuszka
Dusiaaa
07:24
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaWilalena Wilalena

April 27 2017

Dusiaaa
20:33
Czasami wątpię w to, że kiedyś uda mi się Ciebie kimś zastąpić.
— I nie wiem, czy chcę.
Dusiaaa
20:31
Mam w sobie głęboko zakorzeniony lęk przed zmianą. Kiedy już w jakimś miejscu się umoszczę, mam to swoje bajorko, to wyjść z niego naprawdę nie jest mi łatwo.
— J. Żulczyk
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today

April 20 2017

Dusiaaa
20:49
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatak-niewiele tak-niewiele

April 12 2017

Dusiaaa
20:56
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra

March 22 2017

Dusiaaa
21:11
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viafreakish freakish
Dusiaaa
21:03
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viaszydera szydera
Dusiaaa
20:56
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

July 08 2015

Dusiaaa
20:58
6760 4977 500
francuska 30
Reposted fromkatkad katkad
Dusiaaa
20:52
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości
— Oskar i Pani Róża
Reposted fromatyde atyde viakatkad katkad
Dusiaaa
20:01
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viasatyra satyra
Dusiaaa
20:00
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viasatyra satyra
Dusiaaa
19:13
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Dusiaaa
18:28
6344 7f0a 500
Reposted bypieceofsthkkop
Dusiaaa
18:25
7997 b341
Reposted fromIriss Iriss viabezsenna bezsenna
Dusiaaa
18:11
6238 7a62
Reposted byfind-balanceWeroniikaa

June 27 2015

Dusiaaa
19:43
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazblizej corazblizej

June 09 2015

Dusiaaa
08:16
1334 c876
Reposted frommadagaskar madagaskar viastrangeme strangeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl